گلاب و عرقیات گیاهی اکرام ، با بیش از ربع قرن تجربه در زمینه تولید گلاب و عرقیات سنتی ، فعالیت خودرا از سال ۱۳۹۳بصورت صنعتی آغاز نمود. این مجتمع اولین واحد تولید و بسته بندی گلاب و عرقیات گیاهی پاستوریزه (گرمادیده) واقع در شهرستان کاشان می باشد.